top of page

Vejledning

På denne side har jeg samlet svarene på mange af de spørgsmål, der ofte melder sig, når ens kære er gået bort. De er samlet i tre kategorier: "Spørgsmål til begravelse", "Det praktiske ud over begravelsen" og "Hjælp til økonomien og til sorgen". Klik på den kategori og de spørgsmål, der er relevante for dig.  

Efter dødsfaldet er der øvrigt nogle praktiske gøremål, som de fleste får brug for at tage hånd om. I denne huskeliste (tryk på det understregede ord) har jeg samlet de opgaver, der typisk melder sig. Du kan eventuelthente listen ned til din computer og printe den til eget brug. 

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du flere spørgsmål, så er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive og spørge mig.   

 • Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?
  En bisættelse er, når kisten bliver kørt væk ved slutningen af begravelsesritualet. En begravelse er, når kisten bliver sænket i jorden ved slutningen af begravelsesritualet. Ordet begravelse bliver også brugt som et overordnet ord for alle typer af begravelsesritualer. Et andet ord, der også kan være godt at forklare, er ordet krematorium. Det er det sted, man brænder afdøde, hvis det ønskes. Bagefter kan asken hentes i en urne og blive sænket i jorden på kirkegården, på en skovbegravelsesplads, eller blive spredt over havet, hvis afdøde har udtrykt et ønske herom.
 • Hvad sker der med afdøde, når han/hun er blevet hentet af bedemanden?
  Befinder afdøde sig derhjemme bliver han/hun først kørt med rustvogn til et lokalt ventekapel, hvor han/hun er indtil begravelsen. Alternativt, hvis ikke der skal være begravelse med en kiste, bliver afdøde kørt direkte til krematoriet (1). Befinder afdøde sig på sygehuset, venter den afdøde her, på sygehusets kapel, op til den dag, hvor afdøde skal køres til begravelsen eller til krematoriet (2).
 • Afdøde var ikke medlem af folkekirken. Hvad har vi af muligheder?
  Var afdøde ikke medlem af folkekirken, har I næsten de samme muligheder, som hvis afdøde var medlem af folkekirken. Forskellen er, at I ikke kan bruge kirkerummet eller få en præst til at medvirke ved begravelsesritualet. Derudover skal I betale mere for ydelser, der koster mindre eller er gratis, hvis afdøde var medlem af folkekirken. Det kan være leje af kirkens kapel eller køb af gravsted til urne eller kiste. Eksempelvis er der i skrivende stund (2023) følgende prisforskelle på Helsingør Kirkegård: Kistegrav, 20 år: 16.000 kr. dyrere for ikke-medlemmer Urnegrav, 10 år: 1500 kr. dyrere for ikke-medlemmer Leje af kapel: 1900 kr. for ikke-medlemmer. Gratis for medlemmer. Gælder kun formiddage på hverdage.
 • Vi ønsker at bruge en særlig kirke eller kirkegård. Kan vi det?
  Normalt vil begravelsen blive holdt i den kirke, der ligger i det sogn, som afdøde boede i, og med den eller de præster, der er knyttet hertil. I kan finde sognet på sogn.dk Benytte en særlig kirke I kan dog vælge en anden kirke, end kirken, der hører til bopælssognet, hvis afdøde havde en særlig tilknytning til denne anden kirke. Det gælder, hvis en af følgende tre krav er opfyldt: 1. Den anden kirke ligger i et sogn, som afdøde har boet i tidligere 2. Afdøde har nære pårørende, der bor i sognet 3. Afdøde har forældre, ægtefælle, eller børn begravet i sognet Opfylder I ikke nogle af de tre krav, har I måske alligevel mulighed for at benytte den anden kirke, I ønsker. Det kan være hvis afdøde fx blev døbt, konfirmeret eller gift i denne kirke. Det afgøres af den præst, der er tilknyttet kirken. Benytte særlig kirkegård Afdøde kan også blive begravet på en anden kirkegård, end den, der hører til bopælssognet, hvis de ovenstående tre krav for særlig tilknytning er opfyldt. Hvis ikke kravene for særlig tilknytning er opfyldt, kan det måske alligevel godt lade sig gøre at få afdøde begravet på en anden kirkegård. Det er op til menighedsrådet fra det sogn, som kirkegården tilhører.
 • Hvorfor er der forskel på, hvad en begravelse koster?
  Der er flere ting, der afgør, hvad en begravelse kommer til at koste. ​ Nogle ønsker så simpel en begravelse som muligt, mens andre gerne vil gøre meget ud af det med en særlig kiste eller urne, mange blomster og levende musik. ​ En begravelse, hvor kisten sænkes i jorden, kræver en kiste til jordbegravelse, som er lidt dyrere end kister, der skal brændes. Vælger man at sprede asken over havet, kan man købe en urne, der egner sig særligt godt til at få spredt asken. Derfor er der forskel på, hvilke produkter, man har behov for alt efter, hvilken slags begravelse, man vælger. ​ Og så er der de praktiske forhold, som hvor afdøde skal hentes og køres hen, der kan være forskellige. Befinder afdøde sig hjemme skal han/hun køres med rustvogn til et ventekapel. Bedemanden har desuden brug for en kollega til at hjælpe med at lægge afdøde i kisten. Er afdøde på hospitalet er det ikke nødvendigt med en ekstra person til at hjælpe med at lægge i kisten og det er heller ikke nødvendigt at køre afdøde til et ventekapel, da hospitalet har sit eget kapel. ​ I nogle tilfælde er der brug for en større kiste og for mere end to bedemænd til at lægge i kiste. ​ Overordnet er prisen på en begravelse et spørgsmål om, hvor afdøde befinder sig (hjemme/hospital), hvilken type begravelse I vælger (begravelse med en kiste eller med en urne) og hvilke produkter, I ønsker (kiste, urne, blomster). ​ Flow chartet nedenfor giver et overblik over forskellene på begravelser.
 • Hvad skal jeg huske at gøre efter et dødsfald?
  Ved et dødsfald er der en række praktiske gøremål, der skal tages hånd om. Overordnet er det: Bank Håndtering af aftaler, abonnementer og medlemsskaber Skat Forsikring Oprydning For nogle kan det også være relevant at skulle: Afmelde eller omregistrere køretøj (bil, knallert osv.) Ændre navn på boliglejekontrakt og søge om boligstøtte på ny BANK Kontakt banken og find ud af, om der er behov for at foretage noget. Det kan for eksempel være at din indkomst skal flyttes fra en fælleskonto til en egen konto eller at betalingsaftaler skal flyttes fra afdødes konto til din konto. Når dødsfaldet anmeldes, får banken automatisk besked. Herefter spærres afdødes konto og eventuelle fælleskonti. HÅNDTERING AF AFTALER, ABONNEMENTER OG MEDLEMSSKABER Opsig abonnementer, medlemsskaber og faste aftaler, der ikke længere er relevante og få ændret navnet på de aftaler, der fortsat skal gælde. Det kunne være: Aviser og blade Patientforeninger, faglige foreninger, velgørenhedsorganisationer, frivillige foreninger Online konti (Facebook, Gmail, iCloud med mere) Leje-aftaler (fx tv, computer, vaskemaskine) Licens, tv-pakker Aftaler om rengøring, vinduespudsning, hjemmehjælp eller madordning Tandlægetider SKAT Tjek og opdatér dine skatteforhold, så du får et overblik over eventuelt kommende indbetalinger. Det kan for eksempel være relevant at se på følgende tre forhold: Forskudsopgørelse: Skal der ændres noget i din egen forskudsopgørelse? Restskat: Tjek om afdøde har restskat Ejendomsskat: Overtager du et hus eller et sommerhus kan det være godt at orientere sig om de ejendomsskatte, det medfører FORSIKRING Ring til dit/dine forsikringsselskaber og find ud af om du fortsat er dækket, som du ønsker. Måske forsikringerne nu skal stå i et andet navn eller vilkårene skal ændres. OPRYDNING Det hedder sig, at man ikke må fjerne eller flytte afdødes ejendele, før der er udstedt en skifteretsattest. Hvis afdøde boede på et plejehjem eller i en plejebolig er det ofte sådan, at boligen skal ryddes hurtigt. Så kan det være, at I bliver bedt om at skrive under på en erklæring om, at I har ryddet afdødes bolig og flyttet ejendelene. Skal I have ryddet et helt hus eller en hel lejlighed, er det en mulighed at få et firma til at gøre det. Søg eventuelt efter rydning af dødsbo for at finde frem til nogen, I gerne vil bruge. Til jer, der gerne selv vil stå for oprydningen, kan jeg anbefale at blive inspireret af den metode, som Sisse K. Ibsen beskriver i sin bog "Begravelse for begyndere". Her deler man først tingene op i flere bunker. For eksempel en bunke med ting, som flere gerne vil arve, en bunke med ting, der skal foræres væk, en bunke med ting, der skal smides ud, en bunke med ting, der kan sælges og en uundgåelig bunke med de ting, som skal sorteres senere, fordi det er for svært at tage stilling med det samme (typisk billeder, bøger, noter og forskellige papirer). Sisse skriver meget betænksomt, at det er helt almindeligt at komme til at smide noget ud, som nogen senere godt kunne have brugt. Så er der ikke andet at gøre end at sige pyt.
 • Hvordan får jeg adgang til E-boks, Mit.dk og Borger.dk?
  Afdødes adgang til digital post slettes, når dødsfaldet anmeldes. Det gælder også eventuelle personer, der har fået læseadgang. Har du brug for at læse afdødes post fra det offentlige, skal du udpeges som bobestyrer af Skifteretten. Herefter kan du anmode om adgang til posten. Afdødes digitale post bliver gemt i 5 år. Læs mere på borger.dk side under Digital Post.
 • Hvordan lukker jeg online konti?
  De fleste afdøde efterlader en “digital arv” i form af forskellige konti på onlinetjenester. Det kan være Facebook, iCloud, Gmail og lignende. Hos nogle udbydere kan du anmode om at få lukket kontoen. Facebook og Instagram tilbyder også at omdanne kontoen til en mindeside. Se www.livogdoed.dk for en god guide til, hvad man kan gøre med den “digitale arv”.
 • Kan jeg få økonomisk hjælp til begravelsen?
  Måske er du berettiget til økonomisk hjælp i forbindelse med dødsfaldet. Du kan kontakte de steder, du tænker er relevante, og forhøre dig. Forsikringsselskab (også sygeforsikring Danmark) Pensionsselskab Arbejdsplads Fagforening Har du en årsindtægt under et vist beløb og opfylder gældende krav, kan du desuden søge om “Efterlevelseshjælp” hos Udbetaling Danmark. Det er et engangsbeløb, der højst udgør cirka 15.000 kr. Læs mere på borger.dk Har du ret til "Efterlevelsespension" (udbetaling af ægtefælles pension i 3 måneder) vil du få udbetalt pengene automatisk fra Udbetaling Danmark.
 • Kan jeg få hjælp til min sorg?
  Ja, du kan få hjælp fra flere steder. Svaret er i gang med at blive skrevet og vil fremgå her, så snart det er klar.
bottom of page